വാർത്ത

 • ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവിന്റെ വിശദീകരണം

  ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവിന്റെ വിശദീകരണം

  ഓട്ടോമോട്ടീവ്, മെഡിക്കൽ, കൺസ്യൂമർ, വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ വിവിധ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇൻജക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീനുകൾ.ഇനിപ്പറയുന്ന അഞ്ച് കാരണങ്ങളാൽ ഇൻജക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് ഒരു ജനപ്രിയ സാങ്കേതികതയാണ്: 1. ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • ഒരു നല്ല വലിയ തോതിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

  ഒരു നല്ല വലിയ തോതിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

  കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മോൾഡിംഗ് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള അച്ചുകളിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ.വലിയ തോതിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ഇഫക്റ്റുകൾ നേടുന്നതിന് വൈദ്യുതകാന്തിക ഹീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കണക്കിലെടുത്ത്...
  കൂടുതല് വായിക്കുക